MDF

W sprzedaży mamy płyty MDF i HDF w grubościach od 3 do 38 m:

– surowe,

– wilgocioodporne FINSA, KRONOSPAN, SWISS KRONO

– wodoodporne FINSA EXTERIOR,

– atestowane ogniotrwałe FINSA,

– laminowane zwykłe

– laminowane o podwyższonej gęstości (do głębokiego frezowania),

– barwione w masie FINSA FIBRACOLOUR.

Zapraszamy do kontaktu i składania zamówień

MDF i HDF surowy

Oferta magazynowa płyt MDF

MDF surowy

HDF surowy #3 mm 2850x2070 mm
MDF surowy #6 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #8 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #10 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #12 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #16 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #18 mm 3660x2100 mm FIBRAPAN
MDF surowy #18 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #19 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #22 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #25 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #28 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #30 mm 2800x2070 mm
MDF surowy #38 mm 2800x2070 mm

MDF wilgocioodporny

HDF WD #3 mm 2850x2100 mm FIBRANOR EXTERIOR
HDF WD #3 mm 2900x820 mm FIBRANOR EXTERIOR
HDF WD #3 mm 3300x820 mm FIBRANOR EXTERIOR
MDF WD #4 mm 2500x2050 mm FIBRANOR EXTERIOR
HDF WD #6 mm 2850x2100 mm FIBRANOR EXTERIOR
HDF WD #6 mm 2850x2100 mm FIBRANOR HIDROFUGO
MDF WD #8 mm 2850x2100 mm FIBRAPAN HIDROFUGO
MDF WD #10 mm 2850x2100 mm FIBRAPAN HIDROFUGO
MDF WD #12 mm 2850x2100 mm FIBRAPAN HIDROFUGO
MDF WD #16 mm 2800x2070 mm
MDF WD #16 mm 2850x2100 mm FIBRAPAN HIDROFUGO
MDF WD #16 mm biały dw. laminowany 2800x2070 mm
MDF WD #18 mm 2800x2070 mm
MDF WD #18 mm 2850x2100 mm FIBRAPAN HIDROFUGO
MDF WD #18 mm biały dw. laminowany 2800x2070 mm
MDF WD #19 mm 2800x2070 mm
MDF WD #19 mm 2850x2100 mm FIBRAPAN HIDROFUGO
MDF WD #19 mm biały dw. laminowany 2800x2070 mm
MDF WD #22 mm 2800x2070 mm
MDF WD #25 mm 2800x2070 mm

MDF ognioodporny

HDF ogień #3 mm 2850x2100 mm FIBRANOR IGNIFUGO
HDF ogień #6 mm 2850x2100 mm FIBRANOR IGNIFUGO
MDF ogień #6 mm 3050x1220 mm FIBRALUX
MDF ogień #12 mm 2800x2070 mm UNILIN FR
MDF ogień #12 mm 2850x2100 mm FIBRANOR IGNIFUGO
MDF ogień #12 mm 3050x1220 mm FIBRAPAN IGNIFUGO
MDF ogień #16 mm 2850x2100 mm FIBRAPAN IGNIFUGO
MDF ogień #16 mm 3050x1220 mm FIBRAPAN IGNIFUGO
MDF ogień #16 mm Biały 2850x2100 mm FIBRAPLAST IGNIFUGO BLANCO MEDIO
MDF ogień #18 mm 2850x2100 mm FIBRAPAN IGNIFUGO
MDF ogień #18 mm 3050x1220 mm FIBRAPAN IGNIFUGO
MDF ogień #18 mm Biały 2850x2100 mm FIBRAPLAST IGNIFUGO BLANCO MEDIO
MDF ogień #19 mm 2800x2070 mm FLAMMEX

MDF laminowany

HDF #3 mm Biała W10250; 2850x2070 mm
MDF #6 mm Biały 2440x2100 mm FIBRAPLAST BLANCO MEDIO
MDF #16 mm Biały 2800x2070 mm KRONODECOR 110/110
MDF #18 mm czarny U190 SM, dw. laminowany, 2800x2070 mm
MDF #18 mm Biały 3660x2100 mm FIBRAPLAST BLANCO MEDIO
MDF #18 mm Biały Platynowy W980 SM 2800x2070 mm EGGER
MDF #18 mm Biały EXTRA PLUS 110 SM dw. laminowany 2800x2070 mm
MDF #18 mm Biały TZ PLUS frez 110 SM dw. laminowany, 2800x2070 mm
MDF #19 mm Biały jednostronnie 2800x2070 mm KRONODECOR 110
MDF #19 mm Biały FREZ 745 kg/m3 2800x2070 mm
MDF #19 mm Biały Platynowy W980 SM 2800x2070 mm EGGER
MDF #19 mm Biały EXTRA PLUS 110 SM dw. laminowany 2800x2070 mm
MDF #22 mm Biały 2800x2070 mm KRONODECOR 110/110
MDF #25 mm Biały 2800x2070 mm KRONODECOR 110/110
MDF #28 mm Biały 2800x2070 mm KRONODECOR 110/110

MDF nacinany (do gięcia) FINSA

MDF #8 mm nacinany wzdłużnie, 2850x1030 mm FIBRAFORM
MDF #10 mm nacinany wzdłużnie, 2850x1030 mm FIBRAFORM
MDF #8 mm nacinany poprzecznie, 2850x1030 mm FIBRAFORM
MDF #10 mm nacinany poprzecznie, 2850x1030 mm FIBRAFORM

MDF czarny barwiony w masie

MDF #16 mm czarny barwiony w masie 2850x2100 mm FIBRACOLOUR NEGRO
MDF #18 mm czarny barwiony w masie 3050x1220 mm FIBRACOLOUR NEGRO
MDF #19 mm czarny barwiony w masie 2850x2100 mm FIBRACOLOUR NEGRO