Zmiana organizacji ruchu

W związku z zakończeniem budowy kolejnej hali zmieniamy zasady poruszania się na terenie MONRAF. Przejazd przez teren firmy jest teraz jednokierunkowy. Wjeżdżamy od strony Alei Jana Pawła, natomiast brama wyjazdowa jest od ulicy Wawrzyna.

Prosimy o stosowanie się do tych zasadMONRAF organizacja ruchu